Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Stichting Geheugen van Plan Zuid per 18 september 2014 opgeheven

ONTBINDINGSBESLUIT STICHTING GEHEUGEN VAN PLAN ZUID

Het bestuur neemt in aanmerking:

  • Dat STICHTING GEHEUGEN VAN PLAN ZUID (hierna ook: stichting GvPZ) op 8 oktober 2009 bij notariële akte is opgericht en als doel heeft de geschiedenis van Plan Zuid te Amsterdam te onderzoeken en onder de aandacht van geïnteresseerden te brengen.
  • Dat de bestuurdersleden hebben gesproken over de toekomst van stichting GvPZ en het voornemen hebben uitgesproken om de activiteiten van de stichting te beëindigen.
  • Dat stichting GvPZ zelf geen activiteiten meer verricht en derhalve ontbonden zal worden.
  • Dat het bestuur van stichting GvPZ op grond artikel 14 van de statuten bevoegd is om tot ontbinding te besluiten;

Heeft met de statutair vereiste meerderheid van stemmen besloten tot:

  1. Ontbinding van de stichting GvPZ, waarbij wordt vastgesteld dat stichting GvPZ op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft zodat de stichting per heden ophoudt te bestaan, waarvan het bestuur opgaaf zal (laten) doen bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.
  2. Gedurende de wettelijke termijn van zeven jaren de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers te bewaren bij de penningmeester.

Aldus besloten en vastgelegd op 18 september 2014 te Diemen door het bestuur van de stichting Geheugen van Plan Zuid.

Diemen, 18 september 2014

J. Wiersema  -  J.C. van Achterberg  -  W.M. Swart  -  M. Hoff

GA VERDER NAAR DE WEBSITE >>