MEDIA: Plan Zuid: de nieuwe hoerenbuurt

Wie denkt dat het in de beginperiode van Plan Zuid allemaal rozengeur en maneschijn was heeft het mis. In het sociaal democatisch weekblad De Tribune van 11 oktober 1923 stond te lezen dat "HEEL PLAN-ZUID EEN MISLUKKING" is.
In de kop van het artikel staat: Onmogelijk hooge huren - Overbevolking door onderverhuring - een nieuw centrum van prositutie - straten ongeplaveid of weer opengebroken en de pleintjes zandwoestijnen.


Het gehele artikel staat hieronder.