1927 - 18 maart - Ontwerp Synagoge Jacob Obrechtplein

 
 
  

Het zal onze lezers zeker intreseeren kennls te maken met de foto van de Synagoge, welke in Amsterdam-Zuid gebouwd zal worden naar het ontwerp van den kundigen bouwmeester, den heer Harry Elte Phzn., die het genoegen smaakte, dat zijn ontwerp ln den Kerkeraad een gunstig onthaal vond en direct door de Schoonsheids Commlssle der stad Amsterdam werd goedgekeurd. Moge de bouw onder zijn leiding voorspoedig zijn.

You have no rights to post comments