Stadsgedicht uit Zuid 44: Vondelpark

Amsterdams stadsgedicht 44

Vondelpark

J.A. Alberdingk Thijm
(1820-1889)

Het riet zette z’n kraag op tegen de
wind die over de vijver rolde. ’n Merel,
glanzend zwart en snavel geel, zat in
de lies van ‘n jonge 19eeeuwse boom
te orgelen dat er regen was geregend,
en de zomer nu naar rijpe regen rook:
hij floot in dit park van Rij- en Wandel
wormen uit de benatte aarde. Op de
oever stond Vondel in robuust brons.

Eerder in deze ooite, en eigengereide
stad, in die gans anderse, buitenissige
tijd was ‘n kerkgroeve open geweest.
Wellicht te diep, in de zevende laag,
vond men onderin wat beenderen en
ze waren van Vondel. Thijm had alles
op papier geschreven: Van het eene
tot het andere slaapbeen , over de
schedel… 0.23. Enzovoort. Nu zat hij,
kijkend naar het weteringse water
van de Nieuwe Zijds Voorburg, aan
z’n biedermeier eettafel. Naast een
biedermeier bord serveerde de lijst
met beenderen. Op deze botten, zo
dacht Thijm, steunde de bekering van
dichter Vondel, steunde diens geloof.

Een biedermeier dienstmaagd ruimde
op en nam de lijst met beenderen en
geloof mee naar de man die Vondel
beeldde. Maar men gaf nergens plaats
op ‘n plein, in ‘n straat of plantsoen.
Thijm zei: zet het op een sokkel aan het
water in het park van Rij- en Wandel.
Zo kreeg het park tenslotte z’n naam.

Het is in onze hedense, eigengereide
stad, in deze zo anderse, buitenissige
dagen. Het riet zet z’n kraag op tegen
de zo nieuwe wind die over diezelfde
vijver rolt. Een andere merel zit nu,
glanzend zwart met gele snavel, in
de lies van een oude boom te zingen
dat er regen is geregend, dat deze juni
nu naar rijpe regen ruikt. Er wandelt
een nieuwe dichter. Hij trekt in dit
park herinneringen uit de benatte
aarde. Wat ontdekt hij straks naast
z’n surrealistisch eetbord? ‘n Nieuw
eredicht voor J.A. Alberdingk Thijm?

(J.A. Alberdingk Thijm was een bekend dichter en schrijver,
hij vocht voor de emancipatie van het Rooms Katholicisme
en was een actief bewonderaar van dichter Vondel.)

Karel NL Grazell
Amsterdams stadsdichter uit Zuid

You have no rights to post comments