Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Grenzen van Plan Zuid (2)

 

 

Grenzen van Plan Zuid (2)

Get Adobe Flash player

Toelichting op de video

We stappen op waar we aan het eind van deel 1 geëindigd zijn en rijden de Diepenbrockstraat verder in.

Diepenbrockstraat In het midden van dit onbekende driehoekige woongebiedje is eerst in 1932 het bekende Vossius Gymnasium gebouwd, daarna het kerkje verderop en later de woningen eromheen. Langs de randen, aan het ZuiderAmstelkanaal, de Boerenwetering en het Beatrixpark staan fraaie villa’s, deels van vóór de oorlog, deels na 1950.

Brug over het Zuider Amstelkanaal Wij steken nu de brug van het Zuider-Amstelkanaal over. Het Zuider Amstelkanaal loopt van de vijfsprong van grachten, bij het Muzenplein en de Apollohal, waar ook de Boerenwetering, het Amstelkanaal en het Noorder Amstelkanaal op uitkomen naar de Amstelveenseweg.

Bernhard Zweerskade Direct na de brug slaan we linksaf en rijden de Bernhard Zweerskade op. De kade heeft prachtige Amsterdamse School villa's. Links zien we het Beatrixpark. Dit park is in 1938 door Jacoba Mulder ontworpen en als werkverschaffingsproject uitgevoerd. Nog in 1960 heeft zij het fraaie pierenbad met pergola eraan toegevoegd. In 1972 maakte het park deel uit van de eerste tuinbouwtentoonstelling de Floriade.

Stadionkade Na de kruising met de Beethovenstraat, met op de brughoofden beelden van Hildo Krop gaat deze kade over in de Stadionkade. Links ligt de na-oorlogse Prinses Irenebuurt. Tot 1950 lag hier, tot aan de sportvelden aan de Zuidelijke Wandelweg een groot opgespoten gebied dat in de volksmond Het Land heette en waar menig buurtbewoner ontspanning zocht en vond.

De Prinses Irenebuurt is gebouwd volgens een in 1953 herzien vooroorlogs deelplan van het Algemeen Uitbreidings Plan 1933. De buurt heeft een typisch tuinstadkarakter, hoogbouw langs de randen (Beethovenstraat en Parnassusweg) en laag- en villabouw daartussen. Het sluit daarmee naadloos aan het Plan Zuid van Berlage. Ooit had de verlengde Beethovenstraat aan moeten sluiten op de nooit gerealiseerde A3 naar Rotterdam.

Bij de loop/fietsbrug kruisen we links en rechts de Minervalaan. Het na-oorlogse deel ter linker zijde heette in de volksmond de Goudkust vanwege de fraaie moderne villa’s op ruime percelen, een in Amsterdam toch een vrij zeldzaam fenomeen. In het Plan Zuid van Berlage had de Minervalaan een belangrijke functie als zuid-noord verbinding van het station Zuid aan de Ceintuurspoorbaan naar de De Lairaissebuurt.

We kruisen vervolgens de Parnassusweg. Ook de bewoners van dit deel van de Stadionkade hadden voor 1940 een prachtig uitzicht over het zandland en de toen geprojecteerde Ceintuur- of Ringspoorbaan, in de jaren ’90 verbreed en bestemd voor de ringweg A10. Links zien we aan weerszijden het nogal afwijkende grootschalige kantoorcomplex met woningen als prelude van de latere kantoorbebouwing van de Zuidas. De Stadionkade vervolgende zien we links eerst het Spinoza Lyceum, vervolgens een fraai open water met een, in de zomer, drijvend kunstwerk, het vrij nieuwe gebouw van de vrije Geert Groote School 2 volgens de antroposofische theoriën van Rudolf Steiner, de gerestaureerde en uitgebreide Rietveldacademie voor beeldende kunst en vormgeving en het kantoorgebouw van één van de duurste advocatenkantoren in ons land.

Amstelveenseweg We naderen nu de Amstelveense weg. Voor dat we rechtsaf slaan zien we links, op het zuidelijke brughoofd van de Piet Kramer brug nr. 413 zien we op twee zuilen een manne- en vrouwefiguur van Hildo Krop staan, waarvoor aanvankelijk Piet Kramer zelf een ontwerp had gemaakt.

Stadionplein We rijden nu het drukke Stadionplein op. Links vangen we, tussen de gebouwen van Citroën Nederland een glimp op van het Olympisch Stadion, ook van architect Van Wils ,waar in 1928 de Olympische Spelen van Amsterdam zijn gehouden. Na aanvankelijke sloopplannen is het stadion, na heftige protesten van buurt en monumentendeskundigen gelukkig in originele vorm weer gerestaureerd en heeft het complex, in het kader van “hergebruik van historisch waardevolle gebouwen” weer een aantal nuttige herbestemmingen gekregen. Aan de rechterkant is de Van Tuyl van Serooskerkenweg in de vorm van een plein met, zeer herkenbaar, symetrisch en in het verlengde en aan het eind daarvan het fraaie Van Tuyl van Serooskerkenplein, de moeite van een bezoek waard. Baron Van Tuyl van Serooskerken was de eerste voorzitter van het NOC die de Olympische spelen in 1928 naar Nederland heeft gehaald.

Amstelveenseweg We steken nu de rijbaan van de Stadionweg recht over en komen op de Amstelveenseweg. We stoppen op de brug over het Noorder-Amstelkanaal, want hier we zijn alweer aan het einde van deel 2 van onze verkenning van de Grenzen van Plan Zuid.

Geraadpleegde bronnen:

Welstandsnota van ZuiderAmstel en van Oud Zuid;

Ordekaart 20-40 gordel;

Kaarten van Amsterdam van 1866-2000;

Amsterdamse bruggen 1910-1950

 

You have no rights to post comments